Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym fundacji jest wspieranie działalności naukowej i rozwoju metod diagnostycznych i klinicznych w chorobach krwi i nowotworach poprzez pomoc finansową i materialną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów chorych leczonych w Klinice ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania szpiku poprzez: -wspomaganie organizacji niespokrewnionych dawców szpiku i innych organizacji związanych z leczeniem chorych hematologicznych i onkologicznych; -udzielanie zasiłków szczególnie potrzebującym chorym na ich wniosek lub wniosek członków ich rodzin bądź opiekunów prawnych w celu zwrotu poniesionych kosztów leczenia; -zakup interwencyjnych leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii; -finansowe wspieranie profilaktyki i leczenia chorych na nowotwory krwi i inne choroby krwi i porfirie Dodatkowo celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej hematologów i onkologów oraz uczestnictwo w budowaniu rejestrów niespokrewnionych dawców szpiku dla celów transplantacyjnych poprzez pomoc finansową i materiałową w zakresie.

Dane naszego OPP: