Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: - pomocy społecznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych - ochrony i promocji zdrowia - wspierania różnorodnych form aktywności społecznej dzieci. młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych - prowadzenia działalności oświatowej, edukacyjnej i dydaktyczno- wychowawczej, poprzez tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych i dydaktyczno- wychowawczych wszelkiego typu - prowadzenie działalności opiekuńczo- terapeutyczno-rehabilitacyjnej - inspirowania i organizowania ruchu społecznego wokół celów Fundacji - upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji - promowania i organizowania działań wolontariatu

Dane naszego OPP: