Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie działa od 2000 roku. Członkami w większości są pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich. Liczy ono 23 członków. Status organizacji pożytku publicznego otrzymało w roku 2004 . Celem Stowarzyszenia jest: - pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych ludziom niepełnosprawnym i starym, którzy z powodu kalectwa i podeszłego wieku, różnych schorzeń wymagają opieki osób drugich, - pomoc w integrowaniu tych osób ze środowiskiem oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i ekologicznych , - pomoc i opieka ludziom potrzebującym \(bezdomnym, bezrobotnym, samotnym matkom, ubogim\) oraz pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000032791
  • e-mail: dps@powiat.olecko.pl
  • Telefon: 875238236
  • Adres: UL. WITOSA 8, 19-420 KOWALE OLECKIE