Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Prowadzenie działalności charytatywnej, filantropijnej, edukacyjnej, wydawniczej, pomoc i opieka potrzebującym tj. bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, ubogim, dzieciom; 2 . Promocja Ziemi Oleckiej; 3 . Odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 4 . Dążenie do integracji europejskiej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000032763
  • e-mail: ekalejta@wp.pl
  • Telefon: 875202552
  • Adres: ALEJA ZWYCIĘSTWA 3A, 19-400 OLECKO