Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: 1 Upowszechnianie kultury fizyczne i sportu, w szczególności sportów, turystyki i rekreacji związanej z kajakarstwem na terenie działania, wśród społeczności lokalnej; 2 .0źukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie sprawności i kultury fizycznej; 3 .Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4 .Przeciwdziałanie patologiom społecznym; 5 .Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 6 .Promowanie miast leżących nad Odrą na terenie Powiatu Nowosolskiego

Dane naszego OPP: