Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania na rzecz ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mikołajki oraz pomoc tym zwierzętom poprzez zapewnienie im pożywienia oraz - w koniecznych przypadkach - opieki weterynaryjnej. W ramach w-w działań w 2016 r. przeprowadzono: a. 2 zbiórki publiczne, z których środki finansowe w całości przekazano na rzecz wsparcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy (zakup karmy, usługi weterynaryjne\); b. zaangażowano 22 osoby z terenu gminy \(wolontariusze\), którzy podjęli się opieki nad bezdomnymi zwierzętami \(przede wszystkim kotami\); c. opieką objęto 245 bezdomnych zwierząt.

Dane naszego OPP: