Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Opieka i leczenie żołnierzy Armii Krajowej oraz najbliższych rodzin w uruchamianych przez Fundację jednostkach opieki medycznej w kraju i za granicą. 2 . opieka nad miejscami pamięci narodowej. 3 . współdziałanie w założeniu Muzeum i archiwum Armii Krajowej. 4 . upowszechnianie trwałych, patriotycznych wartości wynikających z tradycji i działalności Armii Krajowej przez kolportaż publikacji, tradycyjne spotkania, itp. 5 . współdziałanie w sprowadzaniu prochów żołnierzy - poległych dowódców, pomordowanych w czasie okupacji i po wojnie 6 Wyznaczone cele Fundacja realizuje w kolejności i w zakresie wynikającym z potrzeb i możliwości finansowych.

Dane naszego OPP: