Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia jest: 1 . promowanie filozofii i zasad opieki paliatywnej organizując koncerty,wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp., 2 . kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń o niekorzystnym rokowaniu, 3 . popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej, 4 . poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków finansowych, 5 . pomoc dla chorych objętych opieką paliatywną i wspieranie ich bliskich, 6 . wspieranie opieki nad chorymi, 7 . działanie na rzecz opieki nad chorymi i ich bliskimi, 8 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym wszelkich schorzeń prowadzących do niepełnosprawności, 9 . prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i bliskich pacjentów, również w okresie żałoby.

Dane naszego OPP: