Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: -udzielanie pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym -prowadzenie działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej niepełnosprawnym ruchowo, - rozwijanie współpracy z instytucjami charytatywnymi, z domami opieki społecznej, - tworzenie więzi braterskiej z najuboższymi i wszystkimi potrzebującymi pomocy w imię nauki Jezusa, -badanie środowisk, upowszechnianie inicjatyw twórczych w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzi opuszczoych, samotnych, pozbawionych środków do leczenia i opieki, - propagowanie idei oraz wiedzy o Stowarzyszeniu, - prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,

Dane naszego OPP: