Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wsparcie ubogich mieszkańców Nowego Żmigrodu poprzez organizację akcji charytatywnych przed świętami Bożego Narodzenia i świętami Wielkanocnymi. Akcją objęci się najbardziej ubodzy mieszkańcy Nowego Żmigrodu. W ramach akcji dostarczane są wspomnianym osobom artykuły spożywcze niezbędne do godnego przeżycia dni świątecznych które bez pomocy organizacji byłyby poza zasięgiem osób objętych akcją. Organizacja tego typu działań jest bezpośrednim nawiązaniem do tradycji Gminy Chrześcijańskiej, która w okresie międzywojennym oraz przed I wojną światową prowadziła podobne akcje dla swoich członków oraz ubogich mieszkańców ówczesnego Żmigrodu Nowego.

Dane naszego OPP: