Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PROWADZENIE REHABILITACJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ PO ZABIEGU RAKA PIERSI UŁATWIAJĄCYCH POWRÓT DO PRACY ZAWODOWEJ I ŻYCIA RODZINNEGO ORAZ MAŁŻEŃSKIEGO. ZAZNAJAMIANIE SPOŁECZEŃSTWA W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU Z PROBLEMATYKĄ KOBIET CHORYCH NA RAKA PIERSI. PONADTO W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁY REALIZOWANE PROGRAMY INTEGRACYJNE. ORGANIZOWANO ROŻNEGO RODZAJU POKAZY, W TYM MIĘDZY INNYMI POKAZY PROTEZ. DODATKOWO WOLONTARIUSZKI ORGANIZUJĄ RAZ W TYGODNIU DYŻURY NA ODDZIALE CHORÓB PIERSI SZPITALA ONKOLOGICZNEGO W BYDGOSZCZY, GDZIE KAŻDA POTRZE0c068JĄCA KOBIETA MOŻE UZYSKAĆ WSPARCIE. AMAZONKI UCZESTNICZYŁY W SZKOLENIACH NA WOLONTARIUSZKI ORGANIZOWANYCH PRZEZ FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ AMAZONEK.

Dane naszego OPP: