Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Poprawa sytuacji materialno-bytowej rodzin i osób żyjących w ubóstwie. 2 ) Zmniejszenie zjawiska bezdomności, alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych. 3 \) Zmniejszenie zjawiska bezrobocia. 4 \) Zmniejszenie zjawiska przemocy w domu i na ulicy. 5 ) Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną. 6 \) Promocja idei wolontariatu. 7 ) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na aktywności jego obywateli. 8 ) Ochrona praw dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000030843
  • e-mail: swpagape@o2.pl
  • Telefon: 343627866
  • Adres: ALEJA WOLNOŚCI 44, 42-217 CZĘSTOCHOWA