Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, Stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu, Uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na wszystkich szczeblach, Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport, Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, Prowadzenie działalności szkoleniowej, Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu, Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej.

Dane naszego OPP: