Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie JANTAR działa na rzecz ogółu społeczności realizując następujące cele statutowe: 1 . Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3 .Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami 4 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 5 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 6 . Krajoznawstwo i wypoczynek 7 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 8 . Budowanie społeczeństwa obywatelskiego 9 . Wspieranie inicjatyw społecznych 10 . Edukacja obywatelska

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000030520
  • e-mail: jantar.elblag@wp.pl
  • Telefon: 556110130
  • Adres: UL. BROWARNA 80, 82-300 ELBLĄG