Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc osobom chorym na nowotwór, dzieciom z chorobą nowotworową i innymi chorobami nie nowotworowymi, które nie mają nadziei na wyleczenie, przewlekle chorym, długoterminowym oraz osobom niepełnosprawnym niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych w domu. 2 . wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej; 3 . zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową i niepełnosprawnych; 4 . zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny; 5 . poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi; 6 . działalność charytatywna na rzecz chorych nowotworowych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci osieroconych; 7 . propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi; 8 . ochrona i promocja zdrowia; 9 . promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz dzieci osieroconych.

Dane naszego OPP: