Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest: 1 . Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez kulturę fizyczną, sport i rekreację w oparciu o powszechne zasady etyki. 2 . Udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych. 3 . Przygotowanie członków Klubu do udziału w zawodach, z Igrzyskami Olimpijski włącznie. 4 . Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi i innym patologiom społecznym. 5 . Opieka i asystencja w procesie "wzrastania" dzieci i młodzieży. 6 . Promocja i organizacja wolontariatu. 7 . Szeroko pojęta pomoc społeczna, w tym dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w trudnej życiowej sytuacji oraz wyrównywanie ich szans i działalność charytatywna. 8 . Ochrona zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. 9 . Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. 10 . Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: