Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest praca na rzecz społeczeństwa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowa działalność stowarzyszenia to: 1 . prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, oświatowej i wychowawczej 2 .działalność promocyjna w zakresie kultury, sportu, rekreacji różnych grup społecznych 3 . prowadzenie działalności promocyjnej w tym organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 4 . działanie na rzecz służby zdrowia i poprawy dostępności do usług medycznych zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości. 5 . promowanie idei integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w tym upośledzonych umysłowo. 6 . uświadomienie społeczeństwu o ciążącej na nim odpowiedzialności za osoby wymagające opieki . 7 .pomoc ofiarom wypadków drogowych. 8 .współpraca z wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach. 9 . prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: