Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) przestrzeganie norm moralnych w stosunkach służbowych, pracy zawodowej i innych dziedzinach życia; b) krzewienie praw człowieka należnych wszystkim ludziom, a w szczególności działanie na rzecz poprawy statusu kobiet; c) nawiązywanie przyjaźni i jedności między Soroptymistkami całego świata; d) szerzenie ducha służebności społecznej i zrozumienia między ludźmi; e) przyczynianie się do międzynarodowego porozumienia i przyjaźni.

Dane naszego OPP: