Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych i udzielania w nim fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki całodobowej i dziennej. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i rodzinnej atmosfery chorym. Informowanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych niezbędnych dla życia chorych i wyposażenia zakładu opiekuńczo- pielęgnacyjnego. Organizowanie różnych form wypoczynku, rehabilitacji psychofizycznej. Działania z zakresu pomocy społecznej i socjalnej:- dopłata do turnusu rehabilitacyjnego i leczenia, wyjazdy integracyjne ( 5 wyjazdów autokarowych- każdy po 50 osób), - integracyjne- piesze wycieczki w góry, - prowadzenie Klubu Seniora ( 1 x w tygodniu po 4 godz), - prowadzenie świetlicy dla młodzieży niepełnosprawnej (1 x w tygodniu po 4 godz). - organizacja spotkań integracyjnych o charakterze sportowym, - organizacja loterii i imprez okolicznościowych. - modernizacja budynku na potrzeby ośrodka dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w okresie: maj- listopad 2016 r.

Dane naszego OPP: