Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Nadrzędnym celem TKOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. TKOPD podejmuje wszelkie działania zmierzające do ochrony interesów dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Wspiera rodziny oraz szkoły we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo 0374 wychowawczych wobec dzieci.

Dane naszego OPP: