Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego regionu, 2 . Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, 3 . Rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, 4 . Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia, 5 . Utworzenie stałego, nienaruszalnego majątku zwanego kapitałem żelaznym, z którego zyski przeznaczone będą na cele służące rozwojowi społeczności lokalnej, 6 . Tworzenie trwałych mechanizmów rozwoju lokalnego, 7 . Budowanie więzi społecznych i tworzenie tożsamości społeczności lokalnej, 8 . Pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych. 9 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: