Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc finansowa dla rodzin i osób niepelnosprawnych, i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. Pomoc z 1% przekazano 11 rodzinom. Wsparciem objęto 22 osoby w ramach pomocy prawnej oraz wsparcia socjalnego i psychologicznego. Rodzinom objetym wsparciem udzielono także pomocy w formie rzeczowej.

Dane naszego OPP: