Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Prowadzenie na rzecz ogółu społeczności oraz członków klubu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2 .Tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania,rozwoju i popularyzacji sportu masowego i wyczynowego wśród dzieci i młodzieży na terenie działalności klubu 3 .Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych,integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą 4 .Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Dane naszego OPP: