Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Najważniejszym wydarzeniem w 2016 roku była organizacja oraz przeprowadzenie Marszu Zdrowia pod hasłem "Kocham Cię Życie". Celem imprezy było przekazanie i przypomnienie mieszkańcom Elbląga, jak ważne jest dbanie o zdrowie, poddawanie się badaniom okresowym, szczególnie badaniom piersi oraz raka szyjki macicy przez kobiety naszego miasta. Przekazanie młodzieży elbląskiej tego ważnego tematu, wciągnięcie ich do akcji na rzecz profilaktyki zdrowotnej poprzez uczestnictwo w Marszu Zdrowia i branie udziału w konkursie "Na najlepsze hasło promujące zdrowie". Cele organizowanego przedsięwzięcia zostały osiągnięte.

Dane naszego OPP: