Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego Kwiatonowic i okolic. 2 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnych społecznościach. 3 . Zajmowanie stanowiska w sprawie aktów prawnych oraz decyzji administracji oświatowej i samorządowej dotyczących szkół i placówek opiekuńczo 0374 wychowawczych. 4 . Zdobywanie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 5 . działania na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. 6 . Promowanie oraz organizowanie wolontariatu.

Dane naszego OPP: