Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

ochrona zabytków (ratowanie zabytkowych przedmiotów, które są przekazywane do zbiorów muzeum; starania o przeniesienie zbiorów archiwalnych - pod koniec 2016 r. udało się doprowadzić do sfinalizowania wielomiesięczne starania o przeniesienie pergaminów królewskich do dawnego pomieszczenia archiwum akt dawnych) - organizacja różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa lokalnego - Zorganizowano 6 spotkań muzealne w ramach cyklu "Posiady Piwniczańskie", na które przygotowano 3 prezentacje multimedialne. Zorganizowano 3 wystawy czasowe (w tym 1 podczas imprezy plenerowej). W grudniu zorganizowano konferencję historyczno-naukową w ramach obchodów Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski, pt. Millenium Kościoła na Sądecczyźnie. Podczas konferencji zostało wygłoszone 5 prelekcji.

Dane naszego OPP: