Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz podniesienia jakości edukacji, wyrównywania szans edukacyjnych. STO SKT nr 50 w Starachowicach w okresie sprawozdawczym realizowało cele statutowe to jest: wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. W okresie objętym sprawozdaniem STO SKT nr 50 w Starachowicach prowadziło: 1 . 8520 Z: Szkołę podstawową; 2 . 8531 A: Gimnazjum; 3 . 9001 Z: Organizowało konkursy ogólnopolskie i miejskie.

Dane naszego OPP: