Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i wymagającym specjalistycznego leczenia. 2 . Prowadzenie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym, także zawodowym osób niepełnosprawnych i w pełni sprawnych. 3 . Wspomaganie inicjatyw zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych i sprawnych. 4 . Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez kulturę fizyczną, jak również upowszechnianie i popularyzacja sportu \(kultury fizycznej\). 5 . Działania na rzecz ekologii środowiska naturalnego i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dane naszego OPP: