Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie w domu chorego na nowotwór w ostatnim okresie choroby nowotworowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Sprawowanie paliatywnej opieki medycznej. Szkolenie opiekunów chorego i pomoc w pielęgnacji ciężko chorego w warunkach domowych. Wspieranie moralne i duchowe pacjenta i jego opiekunów oraz towarzyszenie choremu w końcowym okresie życia. Opieka nad osieroconymi. Propagowanie bezinteresownego wspierania osób potrzebujących opieki hospicyjnej.

Dane naszego OPP: