Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Statutowym celem Fundacji jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym materialnego wsparcia świeckim studentom Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Fundacja została u tworzona po śmierci naszego syna Jacka, który studiował na tym właśnie Wydziale. Fundacja jest kontynuacją dzieła Jego życia tj. niesienia bezinteresownej pomocy ludziom chorym .cierpiącym i ubogim potrzebującym pomocy. Jego sylwetkę przedstawił promotor jego pracy magisterskiej ks. Prof. Janusz Nagórny w książce "Wpół drogi" Pierwsze wydanie książki sfinansowali fundatorzy Anna i Tadeusz Krawczykowie. Po rozprowadzeniu i sprzedaży książki zostalo ufundowane pierwsze stypendium. Przez kolejne lata były przydzielane kolejne stypendia. Możliwość korzystania z odpisów 1 % umożliwiło dalszą pomoc potrzebującym studentom. Prace związane z działalnościa Fundacji prowadzimy całkowicie charytatywnie bez wynagrodzenia już 25 lata.

Dane naszego OPP: