Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Bractwo jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko 0374 katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w ramach konstytucyjnych zasad mają na celu: 1 . Pogłębianie wartości chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym członków Bractwa, 2 . Propagowanie kultu Maryi Miłosierdzia, 3 . Działanie w celu kształtowania właściwych postaw społecznych i przeciwstawianie się społecznym chorobom moralnym, 4 . Działalność charytatywną przez prowadzenie hospicjum domowego, jadłodajni dla osób i rodzin biednych, prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych oraz przez podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą lub kryzysem. 5 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji w środowisku lokalnym. 6 . Realizowanie szeroko rozumianej działalności promującej miasto, powiat, region min. przez obsługę grup turystycznych, pielgrzymkowych i innych odwiedzających okoliczne miejsca kultu religijnego, zabytki kultury i pamięci narodowej..

Dane naszego OPP: