Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie w roku 2016 realizowało zadania statutowe poprzez współorganizację różnych projektów i przedsięwzięć. Podejmowało działania wspierające samorząd Gminy Kije w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa i tradycji regionalnych oraz promocji sportu i zdrowego stylu życia. Miniony rok zaowocował wieloma wydarzeniami, spotkaniami, imprezami, w których Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije brało czynny udział. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Zakupiono dla biblioteki w Czechowie zabawki oraz gry planszowe i edukacyjne dla dzieci. Organizacja zajęć edukacyjnych i plastycznych dla dzieci.

Dane naszego OPP: