Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-inspirowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych, -organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, -współpracę z istytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celów stowarzyszenia, -popularyzację wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania, -tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw w dziedzinie oświaty i wychowania, -zajmowanie stanowiska i wdrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania, -prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe, -nauki, edukacji, oświaty i wychowania, -krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, -upowszechniania kultury fizycznej i sportu, -przeciwdziałania patologiom społecznym, -prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych z historii żeglarstwa, teorii żeglarstwa, szkutnictwa, -podstaw windsurfingu, -organizacji sportowych imprez morskich, -sportów motorowodnych, -zintegrowanego systemu ratownictwa lądowego i wodnego, -wspieranie i promowanie środowiska żeglarskiego Łeby, kultywowanie polskich tradycji morskich

Dane naszego OPP: