Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Mini Bieg Natowy 2016 Drugim realizowanym przez Stowarzyszenie w 2016 r. zadaniem był Mini Bieg Naftowy 2016 . Celem pierwszorzędnym zadania było upowszechnianie masowej kultury fizycznej i propagowanie aktywności fizycznej pośród najmłodszej społeczności Miasta Gorlice i okolic. Także kontynuacja dotychczasowych doświadczeń i zachowanie imprezy w kalendarzu Miasta Gorlice. Cel ten został w pełni osiągnięty. Jak podkreślaliśmy w składanych wnioskach o dotacje bądź wsparcie, w dobrze pojętym interesie Miasta jest organizacja renomowanej i znanej w środowiskach imprezy biegowej dla dzieci, młodzieży i rodziców o wyżej wymienionej nazwie „Gorlicki Bieg Rodzinny oraz Mini Bieg Naftowy”.

Dane naszego OPP: