Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest: -działalność na rzecz rozwoju rehabilitacji i pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, -działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, -wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenie działalności leczniczej, -zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej dzieci, dorosłych sprawnych i niepełnosprawnych, -prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia, -integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi, podnoszenie jakości życia osób starszych, -rozwijanie działalności w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji,turystyki, krajoznawstwa, wolontariatu, wypoczynku, promocji zdrowia, -działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych oraz ich integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, -działalność na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy międzynarodowej, -działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz promocja idei wolontariatu, -wspieranie rozwoju zawodowego stowarzyszenia

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000027592
  • e-mail: omsir@wp.pl
  • Telefon: 845341517
  • Adres: UL. KOSZARY 60, 22-400 ZAMOŚĆ