Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: 1 . Wspomagania rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych \(technik radiokomunikacyjnych, telewizyjnych, radiofonicznych, radiolokacyjnych, elektroakustycznych, elektroniki medycznej\) w Politechnice Warszawskiej. 2 . Wspomagania rozwoju kadry naukowej w Politechnice Warszawskiej. 3 . Wspomagania rozwoju naukowego szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej. 4 . Wdrażania nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną.

Dane naszego OPP: