Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

KLUB ZAJMUJE SIĘ UPOWSZECHNIANIEM KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU , ROZWIJA ZAINTERESOWANIA SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY POPRZEZ SZKOLENIE TENISOWE. ZAWODNICY UCZESTNICZĄ W TURNIEJACH TENISOWYCH RÓŻNEJ RANGI I MOGĄ SPRAWDZAĆ SWOJE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ZDOBYWAĆ DOŚWIADCZENIE. KLUB STARA SIĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH ZAPEWNIĆ UDZIAŁ W TURNIEJACH, OBOZACH SPORTOWYCH , GDZIE ZAWODNICY OPRÓCZ SPORTOWYCH ZAJĘĆ NABYWAJĄ INNE DOŚWIADCZENIA ŻYCIOWE, KRÓRE W PRZYSZŁOŚCI BĘDĄ PRZYDATNE. KLUB ZAPEWNIA SWOIM ZAWODNIKOM WSZECHSTRONNY ROZWÓJ FIZYCZNY, PSYCHICZNY I SPOŁECZNY.

Dane naszego OPP: