Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT JAKO DOBRA NARODOWEGO. 2 . DZIAŁANIE NA RZECZ WŁAŚCIWEGO I HUMANITARNEGO O0c012HODZENIA SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPEWNIENIA IM NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW BYTOWANIA. 3 . KRZEWIENIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA IDEI UMIŁOWANIA PRZYRODY ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA, ZWŁASZCZA ŚWIATA ZWIERZĄT. 4 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANYCH, IDEOWYCH I OBYWATELSKICH POSTAW SWOICH CZŁONKÓW. 5 . PROWADZENIE SCHRONISKA. 6 . PROWADZENIE HOTELU DLA ZWIERZĄT. 7 . PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE CMENTARZA DLA ZWIERZĄT.

Dane naszego OPP: