Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, celem jego jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności wsi Dubica Dolna i Górna w szczególności: 1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Dubica Dolna i Dubica Górna. 2 . Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. 3 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 4 . Prowadzenie ochrony przeciwpożarowej polegającej na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 5 . Prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000026435
  • e-mail: dubica@op.pl
  • Telefon: 501375620
  • Adres: UL. WISZNICE 32, 21-580 DUBICA DOLNA