Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Szerzenie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej, organizowanie imprez sportowych także o charakterze masowym, organizowanie form aktywnego wypoczynku szerzenie kultury duchowej zwłaszcza krzewienie miłości ojczyzny wśród młodzieży poprzez propagowanie poezji i pieśni patriotycznej oraz poznawanie polskiej historii i przyrody na szlakach turystycznych i krajoznawczych 3. przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani i innym patologiom wystepującym w środowiskach uzależnionych 4. tworzenie placówek oświatowych, świetlic środowiskowych organizowanie kursów, wycieczek

Dane naszego OPP: