Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. obrona interesów dzieci niepełnosprawnych;
2. wspieranie możliwie pełnego usamodzielnienia się dzieci niepełnosprawnych;
3. działanie na rzecz rozwoju różnych metod rehabilitacji;
4. motywowanie dzieci niepełnosprawnych do aktywności życiowej i fizycznej;
5. niesienie pomocy dzieciom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, medycznej, charytatywnej;
6. pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin;
7. uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby dzieci niepełnosprawnych;
8. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych rodzi.
9. prowadzenie szerokiej pomocy dla rodzin psychoedukacja, grupy wsparcia,
10. szkolenia informacyjne dla rodziców, pedagogów i innych zainteresowanych osób,
11. czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka i człowieka.
12. działanie na rzecz promocji zdrowia.

Dane naszego OPP: