Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej. Objęcie zajęciami sportowymi jak największej liczby członków a w szczególności młodzieży oraz wytwarzanie wśród nich atmosfery koleżeństwa i współdziałania. Propagowanie gry w tenisa stołowego, uświadamianie negatywnego wpływu na młody organizm alkoholu i narkotyków. Zadanie te zostały zrealizowane poprzez: organizowanie systematycznych szkoleń sportowych, obozów sportowych, obozów i kursów podnoszących umiejętności młodych wychowanków, organizowanie zawodów sportowych oraz udział w zawodach i imprezach sportowych w celu osiągnięcia lepszych wyników sportowych, propagowanie wychowania fizycznego i sportu wśród mieszkańców Gminy Zawadzkie, współpraca z placówkami oświaty z terenu Gminy oraz GOSIT +em

Dane naszego OPP: