Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . DZIAŁALNOSC NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROPAGOWANIE ZDROWYCH FORM SPEDZANIA WOLNEGO CZASU I IDEI TRZEZWOSCI, W SZCZEGÓLNOSCI W SRODOWISKU MŁODZIEZY. 2 . POWSTRZYMYWANIE ZJAWISK PATOLOGICZNYCH ZWIAZANYCH ZE SPORTEM, W SZCZEGÓLNOSCI PRZEMOCY, NIEDOZWOLONEGO DOPINGU ITP. 3 . DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OGRANICZANIA NAGANNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH TAKICH JAK ALKOHOLIZM I NARKOMANIA.

Dane naszego OPP: