Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ, WSPIERANIE ROZWOJU LOKALNEGO A W SZCZEGÓLNOŚCI:
A) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
B) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
C) PROPAGOWANIE I WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH WPŁYWAJĄCYCH NA DYNAMIKĘ ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY I MIASTA SUSZ ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY
D) INSPIROWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAGOSPODAROWANIA WOLNYCH NIERUCHOMOŚCI
E) INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY, KULTURY, NAUKI, SPORTU I REKREACJI
F) DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO, PROMOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EKOLOGIĄ
G) WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI
H) POMOC W ORGANIZOWANIU MIEJSC PRACY W TYM TAKŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I) WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA
J) POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W PRZYSTOSOWANIU I PRZYGOTOWANIU DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA SPOŁECZNEGO
K) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK PATOLOGICZNYCH
L) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ

Dane naszego OPP: