Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej szkół, w tym w wspomaganie talentów uzdolnionych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzów. 2 . W zakresie potrzeb uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zarząd Stowarzyszenia ściśle współpracuje z Radą Rodziców, która zgłasza do Zarządu umotywowane wnioski w tym zakresie.

Dane naszego OPP: