Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Klubu jest: 1 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Ornontowice, 2 . organizowanie wyczynowej, amatorskiej i rekreacyjnej działalności sportowej na terenie gminy Ornontowice 3 . organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych. Klub prowadzi na rzecz ogółu społeczności gminy Ornontowice, członków Klubu oraz osób niepełnosprawnych nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Działalność ta mieści się w PKD 2007 : 9312 -.Z Działalność klubów sportowych i obejmuje: a) organizowanie zawodów piłki nożnej, tenisa, szachów i innych oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe i inne organizacje b) prowadzenie zajęć sportowych podnoszących umiejętności w wybranych dyscyplinach sportu dla różnych grup wiekowych c\) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców gminy Ornontowice oraz osób niepełnosprawnych d) prowadzenie działalności związanej z promocją sportu na terenie gminy Ornontowice poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością statutową Klubu i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności gminy Ornontowice, członków Klubu oraz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: