Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Propagowanie i,organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienie kultury fizycznej. 2 .Objęcie zajęciami sportowymi jak największej liczby członków a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej oraz wytwarzanie wśród nich atmosfery koleżeństwa i i współdziałania. 3 .Propagowanie piłki ręcznej jako dyscypliny sportowej. 4 .Rozpowszechnianie i propagowanie materiałów szkoleniowych. 5 .Propagowanie piłki ręcznej wśród osób niepełnosprawnych. 6 .Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez stworzenie alternatywnych sposobów spędzanie wolnego czasu wobec zagrożenia narkotykami i alkoholizmem. 7 .Promocja województwa opolskiego w trakcie imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Dane naszego OPP: