Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: - Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania społecznego osobom niepełnosprawnym ruchowo 0374 w szczególności poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego - Tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych ruchowo w życiu społecznym i publicznym, w miarę ich indywidualnych możliwości - Budowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej ruchowo jako pełnego członka społeczności lokalnej - Przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo

Dane naszego OPP: