Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie różnych form wypoczynku – w tym wyjazdów turystyczno- rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i chorych. Organizowanie imprez kulturalnych , sportowo- rekreacyjnych oraz różnych uroczystości. Współpraca z wszelkimi osobami prawnymi oraz instytucjami o podobnych celach działania (tj. w celach pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych). Współpraca z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami w celu zapewnienia tymże osobom odpowiedniej opieki \(organizowanie opieki domowej, pomoc w kierowaniu do ośrodków opiekuńczo-leczniczych, szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych itp. ). Występowanie z wnioskami i podaniami do właściwych organów w zakresie niezbędnych form pomocy dla niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Pomoc rehabilitacyjna i socjalnej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000024900
  • e-mail: dusz.stow@wp.pl
  • Adres: UL. RYNEK 6, 57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ