Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W roku 2016 Fundacja wraz z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi była współorganizatorem 2 konferencji i warsztatów naukowych związanych z rozwojem ratownictwa medycznego na współczesnym polu walki w których łącznie wzięło udział ponad 800 lekarzy, ratowników medycznych , pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach wojskowych oraz wojskowych placówkach służby zdrowia z terenu całego kraju. W Tematyka tych warsztatów związana była przede wszystkim z możliwością wymiany doświadczeń związanych z udziałem cywilnego oraz wojskowego personelu medycznego w misjach zagranicznych w których uczestniczyło Polskie Wojsko. W miesiącu czerwcu 2016 roku wspólnie z podchorążymi Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zorganizowana została konferencja naukowa na temat roli lekarza wojskowego w krajowym systemie ratownictwa medycznego. W miesiącu kwietniu 2016 roku Fundacja wspólnie z Komendą Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi zorganizowała i przeprowadziła IV warsztaty pod nazwą Medycyna Pola Walki dla ratowników medycznych w których wzięło udział ponad 400 żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Dane naszego OPP: